BSK RadiatorBSK RadiatorBSK Radiator
081-933-7929 , 081-705-792
service@bskradiator.com
ราชบุรี

การอุดตันของหม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สภาพภายในของหม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ขาดการดูแลรักษา หม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ถูกใช้งานไปในระยะเวลาหนึ่งจะมีสภาพเช่นตัวอย่างวิดีโอนี้ ถ้าขาดการเอาใจใส่หรือขาดการบำรุงรักษา ซึ่งถ้าดูจากสภาพภายนอกก็เห็นเป็นปกติ แต่เมื่อเรารื้อถอดส่วนประกอบของตัวหม้อน้ำออกมา เราก็จะพบว่าภายในที่เป็นส่วนประกอบของหม้อน้ำ เช่น ฝาบน (Top Tank) หลอดน้ำ (Tube) และฝาล่างหม้อน้ำ (Bottom Tank) จะมีสภาพแบบที่เราเห็นเช่นนี้ (ตามวิดีโอประกอบ) คราบสกปรกเหล่านี้ จะทำให้หม้อน้ำเกิดการอุดตันได้ง่ายและจะส่งผลให้หม้อน้ำเกิดการรั่วในที่สุด คราบสิ่งสกปรกเหล่านี้เกิดได้จากหลายสาเหตุดังต่อไปนี้

1. คราบสนิมจากอุปกรณ์ฝาบน-ฝาล่างหม้อน้ำ

ความร้อนของน้ำ อุณหภูมิภายในหม้อน้ำ แรงดันภายในหม้อน้ำ รวมไปถึงอากาศ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลทำให้ฝาบน-ฝาล่างหม้อน้ำเกิดคราบสนิม โดยทั่วไปที่พบฝาบนของหม้อน้ำจะมีโอกาสเกิดคราบสนิมได้เร็วกว่าฝาล่างของหม้อน้ำ เพราะฝาล่างของหม้อน้ำจะมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา ทำให้โอกาสในการเกิดสนิมน้อยกว่าฝาบน ซึ่งมีช่องว่างที่เป็นอากาศ

2. คราบตะกอน ตะกรันที่มากับน้ำ

น้ำที่เติมลงไปในหม้อน้ำ ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่จะนำสิ่งสกปรกเข้ามาภายในระบบหล่อเย็นของหม้อน้ำ ซึ่งสิ่งสกปรกเหล่านี้จะสะสมภายในหลอดน้ำของรังผึ้งหม้อน้ำ เมื่อเกิดการสะสมจนมีปริมาณมาก ก็จะส่งผลให้รังผึ้งหม้อน้ำเกิดการอุดตัน

3. คราบน้ำมันเครื่องที่รั่วไหลเข้ามาในหม้อน้ำ

โดยทั่วไป โอกาสที่น้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์จะเข้ามารวมกับน้ำในระบบหล่อเย็นได้มีสาเหตุเดียวคือ ออยล์ คูลเลอร์ของเครื่องยนต์เกิดการรั่ว ซึ่งถ้าเกิดสาเหตุดังกล่าวนี้ ก็จะส่งผลกับหม้อน้ำเช่นกัน

Leave A Comment

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X