BSK RadiatorBSK RadiatorBSK Radiator
081-933-7929 , 081-705-792
service@bskradiator.com
ราชบุรี

Solar Farm

ระบบโซล่าร์ ฟาร์ม

โซลาร์ฟาร์มคือโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยจะนำโซลาร์เซลล์ (Solar Cell)หลายๆ แผงมาวางเรียงต่อกันเพื่อเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ โดยโซลาร์ฟาร์มจะต่างจากโซลาร์เซลล์ที่ใช้ตามบ้านทั่วไป โดยโซลาร์ฟาร์มเป็นระบบ ผลิตเพื่อใช้งาน หรือเพื่อขายไฟให้กับการไฟฟ้า ส่วนโซลาร์เซลล์ตามบ้านนั้นจะเป็นระบบ คือเมื่อผลิตได้จะถูกเก็บในแบตเตอรี และนำมาใช้งานเมื่อเราเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้น

BSK Group พร้อมทั้งวิศวกรและทีมช่าง ในการออกแบบและติดตั้ง ด้วยมารตฐานสูงสุด ที่จะช่วยโครงการเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาและตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

Solar Farm Project

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X